MULTI FLEXUS

Multi Flexus là thiết bị vận chuyển với bộ phận lái có khớp nối được thiết kế để hoạt động ở các nhà máy thép. Thiết bị sử dụng hệ thống bánh răng truyển động và dây treo CAT giống với Slag Taurus.

Multi Flexus hiện có 4 mẫu, mỗi một mẫu được thiết kế cho tác vụ cụ thể
Multi Flexus P – pa lét,
Multi Flexus D – xe lật,
Multi Flexus L – Gầu rót,
Multi Flexus B – Phôi tấm

Hình ảnh sản phẩm

Kirow Ardelt GmbH
Raiffeisenstraße 26
89079 Ulm
Germany

Phone +49 731 94652 10
transportsystems@kirow.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở ĐỨC
thomas.rieger(at)kirow.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU ÂU VÀ CHÂU MĨ LA TINH
nico.urbanietz(at)kirow.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU Á, TRUNG ĐÔNG VÀ NGA
jerzy.arndt(at)kirow.de

DỊCH VỤ / BỘ PHẬN THAY
service.transportsystems(at)kirow.de

Click here to contact our Kirow Ardelt offices around the globe