MULTI TASKER

Multi Tasker là phương tiện đa mục đích đúng nghĩa. Chất lượng vận hành vượt trội của nó được chứng minh khi thiết bị được sử dụng cho việc xây dựng ghi đường ray, xây dựng đường ray và cầu, và công tác cứu hộ.

Multi Tasker

 

multitasker4c.eps

KÍCH CỠ / KIỂU

Multi Tasker 100

Multi Tasker 250

Multi Tasker 800

Multi Tasker 810

Multi Tasker 1000

Multi Tasker 1010

Multi Tasker 1200

Multi Tasker 1600

 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM MULTI TASKER

KRC 1220 101.jpg
  • KRC 1220 101.jpg
  • Job_Kranunion9_Tag1_0185.tif
  • _0034.tif
  • Job_Kranunion9_Tag1_0107.tif
  • DSC02706.JPG
  • P1060922.JPG
  • Job_Kranunion9_Tag1_0260_bearb.tif
  • Job_Kranunion9_Tag2_0185.tif


KẾT NỐI NHANH CÁC TRANG

      GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
      CÁC ĐOẠN PHIM
Kirow_Produkte_Multi-Tasker_Switch-Tilter_Tracklayer_Seitengrafik.jpg