DESEC TRACKLAYER

DESEC Tracklayer là thiết bị toàn diện phục vụ cho công tác nâng, vận chuyển và lắp đặt bộ bẻ ghi bộ phận đường ray lớn và tải trọng nặng. Di chuyển trên bánh xích, Tracklayer làm việc không phụ thuộc vào đường đi và do đó hoàn thành công việc với độ linh hoạt tuyệt đối.

DESEC Tracklayer

 

tracklayer4c.eps

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM DESEC TRACKLAYER

Bild 5.tif
  • Bild 5.tif
  • DSC07582.jpg
  • 7_TL.tif
  • DSC07784.tif
  • DSC07774.JPG
  • _DSC0052.JPG


KẾT NỐI NHANH CÁC TRANG

      GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
      SẢN PHẨM
      CÁC ĐOẠN PHIM
Kirow_Produkte_Multi-Tasker_Switch-Tilter_Tracklayer_Seitengrafik.jpg