DỊCH VỤ HẬU CẦN CHO NHÀ MÁY THÉP

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở ĐỨC

Thomas Rieger
Điện thoại +49 731 94652 40
Fax +49 731 94652 11
thomas.rieger(at)kirow.de


BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU ÂU VÀ CHÂU MĨ LA TINH

Nico Urbanietz
Điện thoại +49 731 94652 20
Fax +49 731 94652 11
nico.urbanietz(at)kirow.de


BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU Á, TRUNG ĐÔNG VÀ NGA

Jerzy Arndt
Điện thoại +49 731 94652 24
Fax +49 731 94652 11
jerzy.arndt(at)kirow.de


DỊCH VỤ / BỘ PHẬN THAY

service.transportsystems(at)kirow.de