VẬN CHUYỂN HẬU CẦN NGÀNH ĐƯỜNG SẮT

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU ÂU VÀ CHÂU MĨ LA TINH

Michael Hartmann
Điện thoại +49 341 4953 139
Fax +49 341 4953 108
michael.hartmann(at)kirow.de

Stefan Preißer
Điện thoại +49 341 4953 321
Fax +49 341 4953 108
stefan.preisser(at)kirow.de


BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG

Arvid Reschke
Điện thoại +49 341 4953 226
Fax +49 341 4953 108
arvid.reschke(at)kirow.de


BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở NGA

Mikhail Permyakov
Điện thoại +49 341 4953 228
Fax +49 341 4953 108
mikhail.permyakov(at)kirow.de


DỊCH VỤ / BỘ PHẬN THAY

service.railwaycranes(at)kirow.de

KIROW

Kirow Ardelt GmbH
Spinnereistraße 13
04179 Leipzig
Đức

Điện thoại +49 341 4953 0
Fax +49 341 477 3274

railwaycranes(at)kirow.de

Tìm chúng tôi KIROW Leipzig ...

Nhấn vào đây để liên hệ các văn phòng Kirow Ardelt trên toàn thế giới ...