KIROW

KIROW

MULTI TASKER

Cần cẩu đƣờng sắt là thiết bị đa năng phục vụ cho lắp đặt ghi đƣờng sắt, đƣờng ray, xây dựng cầu và cứu hộ. Phƣơng tiện đa năng Multi Tasker này có thể nâng đƣợc các tải trọng lớn phía trƣớc và quay theo phƣơng ngang mà không lấn sang đƣờng ray bên cạnh.

DESEC TRACKLAYER

Đây là thiết bị cơ khí đặc biệt đƣợc trang bị bánh xích xoay phục vụ cho việc lắp đặt ghi, rất lý tƣởng cho các đƣờng sắt đơn tuyến.

SWITCH TILTER

Thiết bị lật là phƣơng tiện vận chuyển hoàn hảo chuyên dụng cho ngành xây dựng đƣờng sắt do thiết kế sàn thấp. Khi kết hợp với thiết bị đa chức năng Multi Takser và máy lắp đặt đƣờng sắt Tracklayer sẽ đem lại hiệu quả tối ƣu, tốc độ và an toàn tuyệt đối do các cải tiến về thiết kế lật khi lắp đặt đƣờng sắt.

SLAG TAURUS

Phƣơng tiện vận chuyển xỉ đƣợc thiết kế có độ tin cậy, tuổi thọ cao với hệ thống an toàn đƣợc cấp bằng sáng chế và mâm xoay CAT. Thiết bị này có bệ và thiết kế khung chữ U nên chi phí khấu hao rất thấp.

MULTI FLEXUS

Phƣơng tiện vận chuyển điều khiển bằng khớp nối để khai thác thép vụn, thép tấm, vận chuyển gáo rót trong nhà máy thép. Thiết bị sở hữu hệ thống truyền động và rất linh hoạt nhờ vào góc xoay 90 độ.

MULTI MOVER

Máy vận chuyển đa năng thuộc nhóm sản phẩm chuyên dụng cho nhà máy thép, đóng tàu và các công trƣờng xây dựng. Thiết kế căn bản của thiết bị là sự kết hợp của bánh xe chuyển hƣớng với các khung chuyên dụng để thực hiện việc vận chuyển theo đặc thù.