DANH MỤC CỦA KIROW

DỰ ÁN

SẢN PHẨM

ĐỊA ĐIỂM CUNG
CẤP
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Chelles Cedex, Pháp
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Saint Denis, Pháp
Xe goong chở hàng và bẻ ghi đường giao
Switch Tilter
Hamburg, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Addis Abeba, Ethiopia
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Burbach, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
London, Vương quốc Anh
Xe goong chở hàng và bẻ ghi đường giao
Switch Tilter
London, Vương quốc Anh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Bandung, Indonesia
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Rio de Janeiro, Brazil
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Belvaux, Luxembourg
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Zug, Thụy Sĩ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Zug, Thụy Sĩ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Burbach, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Berlin, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Tokio, sơn mài Nhật
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Berlin, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Berlin, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Berlin, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Tokyo, Nhật Bản
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Tokyo, Nhật Bản
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
London, Vương quốc Anh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Glasgow, Vương quốc Anh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Brüssel, Bỉ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
DESEC Tracklayer
Rio de Janeiro, Brazil
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Sao Paulo, Brazil
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Peking, đồ sứ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Ankara, gà tây
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Peking, đồ sứ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Peking, đồ sứ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Peking, đồ sứ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
DESEC Tracklayer
Rio de Janeiro, Brazil
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Nagoya, sơn mài Nhật
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Lahore, Pakistan
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Tokio, sơn mài Nhật
Cẩu vận chuyển nồi nung xỉ
Slag Taurus
Cilegon,
Indonesia
Cẩu vận chuyển nồi nung xỉ
Slag Taurus
Aktobe,
Ca-dắc-xtan
Thiết bị vận chuyển điều khiển bằng vô lăng
Multi Mover
Vyska,
Nga
Máy cẩu vận chuyển đa dụng
Multi Flexus
Linz, Áo
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Daressalam, Tanzania
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Lahore, Pakistan
Xe goong chở hàng và bẻ ghi đường giao
Switch Tilter
London, Vương quốc Anh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Peking, đồ sứ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Berlin, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Lahore, Pakistan
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Vilnius, nước Lithuania
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Rio de Janeiro, Brazil
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Vilnius, nước Lithuania
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Burbach, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Surry Hills, Áo
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Abuja, Nigeria
Xe goong chở hàng và bẻ ghi đường giao
DESEC Tracklayer
Astana,
Ca-dắc-xtan
Cẩu vận chuyển nồi nung xỉ
Slag Taurus
Hamburg,
Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Berlin, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Peking, đồ sứ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
DESEC Tracklayer
Astana, Kazakhstan
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Riad, Ả Rập Xê-út
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Berlin, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
DESEC Tracklayer
Astana, Kazakhstan
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Johannesburg, Nam Phi
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Dhaka, Bangladesh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Dhaka, Bangladesh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Peking, đồ sứ
Cẩu vận chuyển nồi nung xỉ
Slag Taurus
Chuquicamata,
Chi Lê
Cẩu vận chuyển nồi nung xỉ
Slag Taurus
Al-Jubail,
Ả rập Saudi
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Parbatipur,
Băng-la-đét
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Chittagong,
Băng-la-đét
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Bern, Thụy Sĩ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Leuna, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Wels, Австрия
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Johannesburg,
Nam Phi
Xe goong chở hàng và bẻ ghi đường giao
Switch Tilter
Beeston,
Vương Quốc Anh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Peking, đồ sứ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Berlin, Đức
Thiết bị vận chuyển điều khiển bằng vô lăng
Multi Mover
Rio de Janero,
bra-xin
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Lahore, Pakistan
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Zug, Thụy Sĩ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Berlin, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Dresden, Đức
Xe goong chở hàng và bẻ ghi đường giao
Switch Tilter
London, Vương quốc Anh
Cẩu vận chuyển nồi nung xỉ
Slag Taurus
Cremona, ý
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Thượng Hải,
Trung Quốc
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Zug, Thụy Sĩ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Peking, China
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Burbach, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Ankara, gà tây
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Aleppo, Syria
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Aleppo, Syria
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Aleppo, Syria
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Peking, đồ sứ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Bern, Thụy Sĩ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Tibet, đồ sứ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Athen, Hy lạp
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Athen, Hy lạp
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Freienbach, Thụy Sĩ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Glasgow, Vương quốc Anh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Birmingham, nước Anh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Bandung, Indonesia
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Saint Denis, Pháp
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Fulda, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Hong Kong, đồ sứ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
London, Vương quốc Anh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Wels, Áo
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Burbach, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Budapest, Hungary
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Bern, Thụy Sĩ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Rabat, Morocco
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Burbach, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Staphorst, Hà Lan
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Hanoi, Việt Nam
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Surry Hills, Áo
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Hannover, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Karlsruhe, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Bari, Ý
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
London, Vương quốc Anh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Zürich, Thụy Sĩ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Cardiff, Vương quốc Anh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Zürich, Thụy Sĩ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Taucha, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Duisburg, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Großbeeren, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Surry Hills, Áo
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Göppingen, Đức
Máy cẩu vận chuyển đa dụng
Multi Flexus
Cardiff,
Vương Quốc Anh
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Königsborn, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Berlin, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Burbach, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Surry Hills, Áo
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Washington DC, Hoa Kỳ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Kairo, Ai Cập
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Berlin, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Zug, Thụy Sĩ
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Burbach, Đức
Cần cẩu dành cho đưởng sắt
Multi Tasker
Bern, Thụy Sĩ